Feestelijke opening nieuwe steigers.

 

Beste leden van de WSV ‘De Nieuwe Haven’

Zaterdagmiddag rond 15:00 uur, de eerste leden en geïnteresseerden komen het hek binnen voor een belangrijke gebeurtenis binnen de vereniging, namelijk de officiële ingebruikname van de nieuwe steigers.

Om 16:00 neemt onze voorzitter Peter van der Lee het woord en heet alle aanwezigen hartelijk welkom, onder de genodigden zijn wethouder Marcel Bregman, verantwoordelijk o.a. voor stadspromotie en toerisme, die uitgenodigd is de daadwerkelijke handeling voor de ingebruikname te verrichten.

In zijn korte toespraak refereert Peter aan het traject wat afgelegd is;  van beslissing om de steigers te vervangen, keuze van leverancier, het vinden van de beste financiering en noodzakelijke garanties, het opstellen van pakket van eisen, het plaatsen van de opdracht en uiteindelijk het soms moeizame pad van de installatie van de nieuwe steigers. Hij bedankt nogmaals alle leden binnen de vereniging die een bijdrage in dit gehele traject hebben gehad.

Na deze korte terugblik wordt de wethouder uitgenodigd de ingebruikname handeling te verrichten, in een korte toespraak wordt door de heer Bregman het belang wat de gemeente Schiedam hecht aan toerisme en dus ook de watersport en het daarbij behorende belang van actieve verenigingen met goede voorzieningen onderstreept. Hij wenst de WSV De Nieuwe Haven veel geluk en succes met de nieuwe steigers en drukt op de knop wat de bel doet ‘rinkelen’ en de verlichting op de steigers ontsteekt. 

Een terecht applaus klinkt op de steigers,  we kunnen trots zijn dat we dit als vereniging voor elkaar hebben gekregen.

Na de officiële gebeurtenis is het tijd voor een drankje en hapje in het clubhuis, de pers is vertegenwoordigd en geanimeerde gesprekken worden gevoerd.

Ondanks deze voor de vereniging feestelijke gebeurtenis blijft als een schaduw het overlijden van Toon van den Rijen echtgenoot van onze havenmeester Annemiek van den Rijen hangen. De familie heeft aangegeven het overlijden van Toon binnen de familie te willen houden waardoor het bestuur van de WSV zich terughoudend heeft opgesteld des al niet te min heeft Peter van der Lee bij aanvang van het koude buffet als start van de gezellige avond en afsluiting van het seizoen om een gepaste één minuut stilte gevraagd.

Ik ben er van overtuigd dat ik uit hoofde van alle leden spreek als ik Annemiek en verdere familie veel kracht en sterkte toewens bij het dragen van dit verlies en we Toon blijven zien als een persoon die veel voor de vereniging heeft betekend.   

Vriendelijke groet,

Secretaris WSV De Nieuwe Haven

Frank van der Meulen

0620300592

Video van SCHIE TV

klik hieronder

https://www.schie.nu/tv/video/641/nieuwe-steigers-voor-wsv-nieuwe-haven

 

29 05 2

29 05 1

29 05 3

29 05 4

29 05 8

07-09-2018

Beste leden van de WSV De Nieuwe Haven,

Tot onze grote spijt maar vooral teleurstelling moeten we vaststellen dat de relatie met de leverancier van onze steigers zodanig verstoord is dat Marimat eenzijdig besloten heeft de werkzaamheden te stoppen.

Ondanks alle moeite die het bestuur en vooral Hans van der Veth hebben gedaan om met de firma Marimat een werkbare relatie te behouden is de samenwerking stuk gelopen op de facturatie van de 4de en laatste termijn terwijl de werkzaamheden nog verre van compleet zijn en de eenzijdige beslissing van Marimat tot aankoop van nieuwe palen waar volgens ons de oude palen volledig geschikt waren voor herplaatsing.

De WSV De Nieuwe Haven heeft de firma Marimat in gebreke gesteld en gesommeerd dat de werkzaamheden voor eind september 2018 opgeleverd worden. Daarnaast is de ontstane situatie aangemeld bij de rechtsbijstandverzekering die de WSV heeft.

Het zal duidelijk zijn dat dit voor de komende winterperiode consequenties heeft voor de leden die hun eigen ligplaats willen innemen. Het bestuur in samenwerking met de havenmeester hebben een plan gemaakt waarin de vaste leden in de haven kunnen blijven liggen en zo min mogelijk last gaan ondervinden.

Ondanks deze toezegging vragen wij u begrip te hebben voor de ontstane situatie en een door de havenmeester aangewezen ligplaats te accepteren. Elektriciteit en wateraansluitingen zijn nog niet geplaatst v.w.b. elektriciteitsaansluitingen gaan we alles in het werk stellen deze alsnog provisorisch beschikbaar te hebben.

Indien er wijzigingen ontstaan in de huidige situatie zullen wij u daarvan direct op de hoogte stellen daarnaast is er voor woensdag 31 oktober 2018 de Algemene Leden Vergadering gepland waarin het bestuur de leden verder en in detail zal informeren.

Namens het bestuur,   

Vriendelijke groet,

Frank van der Meulen

Secretaris WSV De Nieuwe Haven

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

19-09-2018

Beste leden van de WSV De Nieuwe Haven,

 

Waar we op 7 september nog moesten berichten over de problemen bij de voortgang van de het steigerproject kan ik u nu mededelen dat we een opening gevonden hebben in de gesprekken met de leverancier.

Zoals enkele van u waarschijnlijk gezien hebben zijn de werkzaamheden op de haven weer gestart en hebben we goede verwachtingen dat het project binnen niet al te lange tijd afgerond gaat worden.

Het belangrijkste voor het bestuur is dat ligplaatshouders hun vaste ligplaats kunnen innemen.

We houden jullie op de hoogte.

Vriendelijke groet,

Frank van der Meulen

Secretaris WSV De Nieuwe Haven

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------