Bestuur

Wanneer u het bestuur wilt spreken dan kan dit vóór elke bestuursvergadering.Aanvang 19 uur 30 in de kantine van WSV De Nieuwe Haven.(wel even contact opnemen met het bestuur voor een afspraak)

LEDENVERGADERING:

Aanvang 22 April 2020 om 20.00 uur in de kantine van WSV De Nieuwe Haven.

Voorjaarsvergadering:

Agenda bij “evenementen” en verslag in het clubblad 160 of  inloggen als lid .

Voorzitter
P. van der Lee (peter)
Tel: 010 4185175 / 06 22750631
E-mail:
voorzitterwsvdenieuwehaven@gmail.com
Secretaris
T. Teunisse (Ton)
Tel: .  06 53221174
email:wsvdenieuwehaven@gmail.com
Penningmeester
W. Hijweege (Walter)
Tel: 06 46557950
E-mail: penningmeesterdnh@gmail.com
Havencommissaris/commisie werkbeurten
Coördinator werkbeurten
P. Hendriks (Peter)
Tel: 06 53143675
E-mail: havencommissarisdnh@gmail.com
Bestuurslid
W. van den Bos (Willem)
Tel: 06 53151841
E-Mail: wvandenbos0@gmail.com
Havenmeester
 
0657462092
 Redactie/clubblad/Web beheer
Rob Blacquiere
E-Mail: wsvdenieuwehaven@gmail.com
Evenementen Commissie
Lenie Sprong
Kantine beheer
Vacant
Ereleden
J.P. Molendijk
H. Speijer
A. Veth
T. Vredenbregt