Evenementen

De vereniging is op zoek naar enthousiaste leden die een leuk evenement willen organiseren, u krijgt de volledige steun van het bestuur bij het organiseren.

Heeft u interesse meld u dan bij het bestuur.

Hierbij nodigen wij de leden van De Nieuwe Haven uit tot het bijwonen van de algemene leden vergadering 

Beste leden WSV De Nieuwe Haven en medewatersporters,

Eind oktober heeftde herfst zijn intrede gedaan en is het weer tijd om aan het winter klaarmaken van de schepen te denken.

Ook vindt dan onze traditionele najaarsvergadering plaats.

De agenda voor de vergadering;

 • 1: Voorzitter; Roel Vergbrugge
 • Opening en goedkeuring agenda.
 • Goedkeuring notulen ALV 2020
 • Overige wat ter tafel komt.
 • Secretaris; Ton Teunisse.
 • Verslag leden administratie. Opzeggingen, nieuwe leden, box bezetting.
 • Penningmeester; Johan de Langen
 • Jaarstukken 2020
 • Fianciele stand en Begroting.
 • Tarieven 2022
 • Havencommissaris; Arnold van der Lee
 • Uitgevoerde werkzaamheden 2019/2020/2021
 • Planning komende periode 2021/2022
 • Rondvraag;
 • .Ik hoop u allen te zien op deze vergaderingTon Teunisse

  Secretaris WSV De Nieuwe Haven

Notulen vorige vergaderingen zijn in te zien na inloggen als lid.