Algemene LedenVergadering 16 november 20.00 uur

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de ALV op 16 november 2022.

De vergadering begint om 20.00 uur in het clubhuis op de haven.

Bijgaand vind u de agenda, begroting, voorstel  tarieven 2022 en de notulen van 2 mei 2022.

Indien u van deze uitnodiging geen gebruik wenst te maken verzoeken wij u zich bij mij af te melden.

Nogmaals doe ik hierbij een oproep voor een aanmelding van de functie van secretaris daar ik door de voorgenomen verkoop van mijn boot deze bij de voorjaars ALV neerleg en het niet goed is voor de vereniging als teveel bestuursleden geen band met de haven meer hebben.

Met vriendelijke groet,

Ton Teunisse

Secretaris