Openingstocht pinksteren 2023

OPENINGSTOCHT BRIELLE PINKSTEREN

Het is alweer enige jaren geleden dat we als vereniging een gezamenlijk openingstocht hebben gevaren. Genoeg reden voor Linus, Han en Roel om de organisatie op zich te nemen!

Wat gaan we doen?

Het Pinksterweekend (27 Mei – 29 Mei) gaan we in konvooi naar het Brielse Meer. Palaver op zaterdag 27 Mei om 08.30 in het clubhuis. Dan bespreken we de laatste details. We vertrekken rond 09.00 uur uit de jachthaven. Verwachte aankomsttijd is rond 12.30 in Brielle. Voor het avondeten wordt gezorgd!

De zondag is iedereen vrij om Brielle en/of het Brielse Meer te ontdekken. Op maandag 2e Pinksterdag verzamelen we om 10.00 om weer gezamenlijk in konvooi terug te varen naar Schiedam. We sluiten het weekeinde af met een BBQ in/ om het clubhuis.

Uw bijdrage naast de gezelligheid is € 22,50 per persoon. Dit is inclusief het liggeld voor de zaterdagnacht in Brielle.

Inschrijven kan tot 1 April (we hebben ook tijd nodig voor de voorbereidingen!), onder vermelding van:

Uw naam: ………..

Scheepsnaam:……….

Lengte schip:……….

# personen:……….

Het inschrijfformulier (of de gegevens) graag terugsturen aan: wsvdenieuwehaven@gmail.com

De betaling van € 22,50 per persoon kan na de definitieve ‘Go’, contact betaald worden in de kantine op bijvoorbeeld de vrijdagmiddagborrel (cash). De ‘Go’ hangt af van het aanta; inschrijvingen. Doel is om met meer dan 10 boten op stap te gaan!

Roel (06 579 52 743), Linus, en Han

Kleine letters: Iedere schipper is en blijft verantwoordelijk voor het schip en opvarenden. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades, letsel, enzovoorts.