Oproep bestuursleden

Beste leden,

Om u allen ruimschoots de gelegenheid te geven om bij uzelf of medeleden te rade te gaan wil ik hiermede alvast een oproep doen om u aan te melden voor de functie van secretaris.

Ik wil mijn functie in april 2023 neerleggen.

Zoals misschien nog niet iedereen gezien heeft ligt mijn boot te koop en het lijkt mij niet bij een gezonde vereniging horen dat er meerdere bestuursleden

niet meer bij de haven zijn betrokken.

Door dit nu al aan te kondigen kan ik hem/haar hierbij geruime tijd begeleiden.

Wie interesse heeft kan met mij kontakt opnemen.

Vriendelijke groet,

Ton Teunisse

Secretaris