LID WORDEN

Wil je lid worden van WSV De Nieuwe Haven.

Meld je aan als aspirant lid van onze vereniging gebruik het inschrijfformulier op deze pagina.

De contributie bedraagt € 125,- per jaar.

Donateurs en bijzonderleden betalen € 100,- per jaar.

Nieuwe leden die een ligplaats willen komen op een wachtlijst en betalen 100 € borg welke verrekent wordt als men een definitieve ligplaats toegewezen krijgt.

Op de algemene ledenvergadering wordt u voorgesteld waar men beslist of U lid kan worden van WSV De Nieuwe Haven.

Activiteiten welke bij/door de vereniging gehouden worden:

·     Nieuwjaarsreceptie in de kantine.

·     Openingstocht, wordt georganiseerd door de evenementen dat gebeurd

in het begin van het vaarseizoen.

·     De vereniging onderhoud zijn eigen haven, en verplicht de leden om 2

keer per jaar een werkbeurt te maken.

·     Gondelvaart tijdens Brandersfeest (Wanneer deze wordt georganiseerd), de vereniging tuigt met behulp van vrijwilligers een verenigingsboot op.

·     Voor leden en donateurs worden er gezellige avonden georganiseerd in de kantine.

klik hier voor verklaring bootverzekering