Werkbeurten winterseizoen 2019/2020

Revisie datum
29-sep-19
Rooster werkbeurten 2019 / 2020 
E-mailadres havencommissiewsvdenieuwehaven@gmail.com
Steiger/clubhuis team Arnold Peter Jan Hans
Naam Telefoon nr. Datum Datum Datum Datum
1 Bloeme 2-nov-19 30-nov-19
2 Immerzeel 2-nov-19 30-nov-19
3 Huygen 16-nov-19 25-jan-20
4 Molenaar 16-nov-19 25-jan-20
5 Noordzij (jr.) 8-feb-20 7-mrt-20
6 kasmi 8-feb-20 7-mrt-20
7 Lienden 22-feb-20 21-mrt-20
8 Boonstra 22-feb-20 21-mrt-20
Winter / Zomerteam Peter Hans
Naam Telefoon nr. Datum Datum
Team leider R. de Backer 16-nov-19 21-mrt-20
W en Z Zeeman 16-nov-19 21-mrt-20
Algemeen team 1 Arnold Arnold
Naam Telefoon nr. Datum Datum
1 Kooyman 2-nov-19 8-feb-20
2 Bouhannouch 2-nov-19 8-feb-20
3 Heine 2-nov-19 8-feb-20
4 Vliet 2-nov-19 8-feb-20
5 Vries 2-nov-19 8-feb-20
6 Boekhold 2-nov-19 8-feb-20
7 Holhoi 2-nov-19 8-feb-20
Algemeen team 2 Peter Peter
Naam Telefoon nr. Datum Datum
1 Scharp 16-nov-19 22-feb-20
2 Roeters 16-nov-19 22-feb-20
3 Waveren 16-nov-19 22-feb-20
4 Hijweege 16-nov-19 22-feb-20
5 Graaf 16-nov-19 22-feb-20
6 Kooring 16-nov-19 22-feb-20
Algemeen team 3 Jan Jan
Naam Telefoon nr. Datum Datum
1 Feij 30-nov-19 7-mrt-20
2 Wal 30-nov-19 7-mrt-20
3 Kadiri 30-nov-19 7-mrt-20
4 Heine 30-nov-19 7-mrt-20
5 Pakvis 30-nov-19 7-mrt-20
6 Stap 30-nov-19 7-mrt-20
7 Utberg 30-nov-19 7-mrt-20
Algemeen team 4 Hans Hans
Naam Telefoon nr. Datum Datum
1 Haas 25-jan-20 21-mrt-20
2 Wissenburg 25-jan-20 21-mrt-20
3 Maasbommel 25-jan-20 21-mrt-20
4 Warmer 25-jan-20 21-mrt-20
5 Dieges 25-jan-20 21-mrt-20
6 Zijlmans 25-jan-20 21-mrt-20
7 Kooij 25-jan-20 21-mrt-20
Let op: de werktijden van de werkbeurten op zaterdag zijn aangepast, van 8:30 tot 12:30 uur.
Diegenen die de werkbeurten wilt afkopen dit zo spoedig mogelijk melden bij de havencommissaris via bovenstaand mailadres.

Net als vorig jaar zijn buiten mijn persoon, drie assistent havencommissarissen die de werkbeurten gaan organiseren en begeleiden in nauwe samenwerking met de havencommissaris.

Een van deze assistenten draagt de zorg voor de inkoop van de benodigde materialen en eventuele gereedschappen.

Zoals misschien de meesten van jullie al weten zijn dat Arnold van der Lee, Jan Noordzij en Hans Slingerland

Op deze manier willen wij net als vorig jaar de taken gaan verdelen.

Wij hebben afgesproken om per jaar, afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, gekeken wordt welke leeftijdgrens wij gaan hanteren. De afspraak was dat het tussen de 66 en maximaal 72 jaar lag.

Voor het komende winterseizoen is hebben de leeftijdgrens bepaald op 66 jaar, met als aanvulling, een lid die in 2019 66 jaar is en tijdens dit winterseizoen in 2019 of 2020 67 jaar wordt, maakt wel al zijn werkbeurten af die vermeld staan op het aan u toegestuurde werkrooster.

Ook dit winterseizoen is er weer in overleg met de havencommissie bekeken hoeveel zaterdagen (maximaal 4) er gewerkt gaat worden, dit i.v.m. de uit te voeren werkzaamheden.

Voor het komend winterseizoen houden wij 2 werkbeurten aan. Werkbeurten zijn net als vorig jaar niet elke week in dit seizoen maar om de andere week. Diegene die werkbeurten uitvoeren gaan dus voor dit seizoen maar 2 zaterdagen van 4 uur werken. Let op: ”in het volgende seizoen kunnen het wel weer 3 of 4 zaterdagen zijn”.

Let op: de werktijden zijn van 8:30 tot 12:30 uur.

Het clubhuis is dan open vanaf 8:00 uur, er is dan tot 8:30 uur tijd voor een kopje koffie en kunnen wij gaan starten met de werkzaamheden. Om 10:30 uur is er een koffiepauze.

Aan het einde van uw werkbeurt, om 12:30 uur dus, moet u zich altijd zelf afmelden bij een van de dienstdoende commissieleden.

Net als voorgaande jaren hebben wij weer 3 teams gemaakt:

 • Steiger team, zomer/winter team en een algemeen team.Het spuitteam hebben wij nu anders genoemd namelijk het Steiger team deze naamsverandering heeft te maken met de nieuwe steigers. Deze mogen niet worden afgespoten met de hogedrukspuit. Wel blijft er onderhoud zoals het schoonhouden van het steigerdek noodzakelijk. Dit gaan wij op een andere manier invullen.
 • Fase 1   loopt van box 00 tot en met box 27
 • Fase 2   loopt van box 27 tot en met box 51
 • Fase 3/4 loopt van box 55 tot en met box 80Het winter/zomer team draagt zorg voor het winter en zomer klaar maken van alles wat met water te maken heeft, Rob de Backer zal hier als teamleider bij aanwezig zijn.En het algemene team doet allerlei voorkomende werkzaamheden onder begeleiding van een commissielid, gelijk aan de oude situatie.Er is ook een reparatie/aandachtspuntenlijst gemaakt, waar iedereen die iets tegenkomt wat niet goed is of aandacht vraagt het op deze lijst aan kan geven, wel graag datum en uw naam vermelden a.u.b.Deze lijst ligt in het clubhuisHet is de bedoeling dat het gereedschap gecontroleerd wordt uitgegeven en ook terug gebracht moet worden. Dit gereedschap wordt alleen tijdens de werkbeurten, dus op de zaterdagen in het winterseizoen uitgeleend aan de leden, indien het niet door de werkploeg gebruikt wordt.Werkbeurten afkopen kan nog steeds, het bedrag van de afkoopsom is door het bestuur vastgesteld.Voor dit seizoen is het net als vorig jaar vastgesteld op € 70, — per dagdeel van 4 uur en voor dit seizoen dus 2 dagdelen, samen € 140, –.

  Geeft tijdig aan bij de havencommissaris of u uw werkbeurten wilt afkopen.

  Leden die door bepaalde omstandigheden verhinderd zijn om op de verplichte werkbeurt te komen, moeten net als vorig jaar zelf voor een vervanger zorgen.

  Leden kunnen na overleg met de havencommissie dan een volwaardige vervanger ouder dan 19 jaar sturen. Dat moet men wel melden voor woensdag 19:00 uur voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail aan het dienstdoende commissielid, of als het echt niet anders kan per telefoon, ook weer aan het dienstdoende commissielid.

  Leden kunnen ook na overleg met de havencommissie ruilen met een van de andere leden uit een andere groep, let op ook dat moet u weer zelf regelen.

  Ook hier geld, melden voor woensdag 19:00 uur voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail aan het dienstdoende commissielid, of als het echt niet anders kan per telefoon, ook weer aan het dienstdoende commissielid.

  Het e-mailadres van de commissieleden staat op het rooster van de werkbeurten vermeld.

  Zo ook de naam van het commissielid die op deze datum aanwezig is.

  Ook staan de telefoonnummers vermeld van deze leden, i.v.m. het eventueel ruilen van een werkbeurt.

  Deze telefoonnummers staan alleen op de persoonlijk toegestuurde roosters en worden niet vermeld in het rooster wat geplaatst wordt in het clubblad.

  Niet op de werkbeurt komen zonder afmelding of te laat afgemeld, daar staat net als andere jaren een boete op.

  Dan zal bij het betreffende lid automatisch de afkoop vergoeding in rekening gebracht worden, met een verhoging op deze vergoeding van 100%. Let op vergeten is vergeten, gevolg een boete.

  Waarom die boete?

  Leden moet beseffen dat wij als havencommissie veel werk hebben om voor deze werkdagen alle voorbereidingen te treffen, zoals het inkopen van bepaalde materialen en zorgen dat het juiste gereedschap aanwezig is. Het is heel vervelend, (dan zeg ik het nog netjes) als er leden zijn die dan niet komen en/of niet de moeite willen nemen een afmelding door te geven en een vervanger te sturen, ja, die krijgen een boete.

  Wij gaan er overigens wel vanuit, gelet op uw eigen verantwoordelijkheid, dat u gewoon op de afgesproken werkbeurten komt.

 • Via onderstaand e-mailadres zijn de havencommissieleden bereikbaar, voor het doorgeven van een afmelding en wie voor u de vervanger wordt.

havencommissiewsvdenieuwehaven@gmail.com

Contact is eventueel ook telefonisch mogelijk.

Arnold van der Lee     06-54753511  assistent havencommissaris    box 48

Jan Noordzij                06-21650688  assistent havencommissaris    box 3

Hans Slingerland           06-28755892   assistent havencommissaris box 39

Peter Hendriks            06-53143675  havencommissaris                  box 76

Let op: de werktijden van de werkbeurten op zaterdag zijn aangepast, van 8:30 tot 12:30 uur.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een goede en prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

WSV De Nieuwe Haven

Havencommissaris

Peter Hendriks