Werkbeurten winterseizoen 2022-23 Klik op de link om het rooster te openen.

Werkbeurten winterseizoen 2022/2023

Ook dit winterseizoen is er weer in overleg met de havencommissie bekeken hoeveel zaterdagen er gewerkt gaat worden, dit i.v.m. de uit te voeren werkzaamheden.
Voor het komend winterseizoen houden wij 1 werkbeurt aan.
Let op: de werktijden zijn van 8:30 tot 12:30 uur.
Het clubhuis is dan open vanaf 8:00 uur, er is dan tot 8:30 uur tijd voor een kopje koffie en kunnen wij gaan starten met de werkzaamheden. Om 10:30 uur is er een koffiepauze.
Aan het einde van uw werkbeurt, om 12:30 uur dus, moet u zich altijd zelf afmelden bij een van de dienstdoende commissieleden.
Er is ook een reparatie/aandachtspuntenlijst gemaakt, waar iedereen die iets tegenkomt wat niet goed is of aandacht vraagt het op deze lijst aan kan geven, wel graag datum en uw naam vermelden a.u.b. Deze lijst ligt in het clubhuis Het is de bedoeling dat het gereedschap gecontroleerd wordt uitgegeven en ook terug gebracht moet worden. Dit gereedschap wordt alleen tijdens de werkbeurten, dus op de zaterdagen in het winterseizoen uitgeleend aan de leden, indien het niet door de werkploeg gebruikt wordt.
Werkbeurten afkopen kan nog steeds, het bedrag van de afkoopsom is door het bestuur vastgesteld in de laatste ledenvergadering.
Voor dit seizoen is het net als vorig jaar vastgesteld op € 140, — per dagdeel van 4 uur.
Geeft tijdig aan bij de havencommissaris of u uw werkbeurten wilt afkopen. Leden die door bepaalde omstandigheden verhinderd zijn om op de verplichte werkbeurt te komen, moeten net als vorig jaar zelf voor een vervanger zorgen. Leden kunnen na overleg met de havencommissie dan een volwaardige vervanger ouder dan 19
jaar sturen. Dat moet men wel melden voor woensdag 19:00 uur voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail aan het dienstdoende commissielid, of als het echt niet anders kan per telefoon, ook weer aan het dienstdoende commissielid.
Leden kunnen ook na overleg met de havencommissie ruilen met een van de andere leden uit een andere groep, let op ook dat moet u weer zelf regelen. Ook hier geld, melden voor woensdag 19:00 uur voorafgaand aan de werkbeurt via e-mail aan het dienstdoende commissielid, of als het echt niet anders kan per telefoon, ook weer aan het dienstdoende commissielid.
Deze telefoonnummers staan alleen op de persoonlijk toegestuurde roosters en worden niet vermeld in het rooster wat geplaatst wordt in het clubblad.
Niet op de werkbeurt komen zonder afmelding of te laat afgemeld, daar staat net als andere jaren een boete op. Dan zal bij het betreffende lid automatisch de afkoop vergoeding in rekening gebracht worden, met een verhoging op deze vergoeding van 100% (dus 280,- boete). Let op vergeten is vergeten, gevolg een boete. Waarom die boete? Leden moet beseffen dat wij als havencommissie veel werk hebben om voor deze werkdagen alle voorbereidingen te treffen, zoals het inkopen van bepaalde materialen en zorgen dat het juiste gereedschap aanwezig is. Het is heel vervelend, (dan zeg ik het nog netjes) als er leden zijn die dan niet komen en/of niet de moeite willen nemen een afmelding door te geven en een vervanger te sturen.

Via onderstaand e-mailadres zijn de havencommissieleden bereikbaar, voor het doorgeven van een afmelding en wie voor u de vervanger wordt.
mrp.dolman@gmail.com
Contact is eventueel ook telefonisch mogelijk.
Arnold van der Lee Jan Noordzij Matthijs Dolman Hans Slingerland
06-54753511 assistent havencommissaris 06-21650688 assistent havencommissaris 06-51159120 assistent havencommissaris 06-28755892 havencommissaris
box 59 box 3 box 36 box 26
Let op: de werktijden van de werkbeurten op zaterdag zijn van 8:30 tot 12:30 uur. Afkopen kan voor € 140,-, niet op komen dagen kost € 280,-
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een goede en prettige samenwerking.
Met vriendelijke groet, WSV De Nieuwe Haven Havencommissaris